Portfolio

Al tijdens mijn middelbare schoolopleiding had ik een fascinatie voor computers: prachtig vond en vind ik het dat ingewikkelde problemen terug gebracht kunnen worden tot 2 mogelijkheden: ja of nee. Die interesse heb ik in mijn loopbaan, die begon als bibliothecarisse op wat nu de Katholieke Universiteit Brabant heet, steeds verder uitgewerkt. Na diverse vaste dienstverbanden werk ik sinds 2004 als free-lancer. Bij projecten treed ik als projectleider en adviseur, ik geef presentaties en workshops en publiceer.

Projecten en adviezen

Een aantal van de projecten waar ik me in de loop van de jaren mee bezig heb gehouden:

Voor SURFacademy heb ik diverse trainingen ontworpen, waaronder een meerdaagse training over Apps in Onderwijs en Onderzoek en een training over Leren in Sociale Netwerken.

Voor het DaCapo College in Sittard heb ik adviezen gegeven over invulling van de cursus Dynamisch Onderwijs, t.b.v. professionalisering van het docententeam. Daarbij heb ik ook zelf een aantal lessen verzorgd.

Om ouderparticipatie en mediawijsheid in het basisonderwijs te stimuleren heb ik het project ’52 Dingen om te doen voor je 13 wordt’ ontwikkeld.

Ik ben één van de auteurs van het boek Slimmerkunde, een project dat geïnitieerd is door Tjeu Severeens. Het boek is gelanceerd op de NOT 2011.

Ik ben bedenker, oprichter en bestuurslid van Stichting MediaMachtig. Deze stichting heeft als doel leerlingen bewust te maken van de macht van media door ze het werken met media machtig te maken. Daartoe stelt de Stichting subsidie beschikbaar aan basisscholen. Hoofdsponsor van Stichting MediaMachtig is het programma Digivaardig Digibewust.

Voor Kennisnet heb ik, samen met anderen, bedacht welke vragen leerlingen zouden kunnen stellen aan hun leerkrachten en docenten over het gebruik van media. Natuurlijk heb ik de antwoorden erbij gegeven. Kennisnet heeft deze vragen gebruikt voor een quiz die ze deden tijdens de NOT 2011.

Voor Mediawijzer.net heb ik, samen met anderen, vragen bedacht voor de MQ-test: een test om de mediawijsheid van ouders te meten.

Van november 2009 tot juli 2010 heb ik parttime voor SURFfoundation gewerkt. Daar heb ik me bezig gehouden met de afronding van een subsidieprogramma, het opzetten van een repository en, samen met SURFnet, invulling gegeven aan het programma van SURFacademy, een professionaliseringsprogramma rondom ICT in het hoger onderwijs .

In het schooljaar 2009/2010 heb ik voor de Universiteit Utrecht, de Creative Game Challenge opgezet. In de schooljaren 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013 heb ik de organisatie van de vakjurering verzorgd.

In 2009 heb ik, in opdracht van De Onderwijsvernieuwingscoöperatie de cursus 23 OVC Dingen ontwikkeld: een serie van 23 lessen die door scholen gebruikt kunnen worden om onderwijsgevenden en onderwijsondersteuners kennis en vaardigheden te leren om web 2.0 applicaties in te zetten in het onderwijs. Deze cursus is beschikbaar voor het onderwijsveld onder de Creative Commons Licentie by-nc-sa.

In opdracht van en samen met SURFnet heb ik een variant van deze cursus ontwikkeld voor het hoger onderwijs: 21eDingen.

Van 2007 tot 2011 was ik lid van de Advisory Board van de Nederlandse van de EU-programma's EU Kids Online (SCP), NL Hotline en Awareness Node (Digibewust

 

).

Van november 2006 - juli 2009 ben ik inhoudelijk verantwoordelijk geweest voor het project Groeien door Games, een project waarbij alle scholen van De Onderwijsvernieuwingscoöperatie gaming een volwaardige plek hebben geven in de door hen ontwikkelde leermaterialen.

Van juli 2006 tot aan de opheffing was ik als expert betrokken bij de Kennisrotonde van ICT op School.

Vanaf 2006 ben ik betrokken bij een subsidietraject van Stichting TQ-NL, waarbij leerlingen medebeoordelaars zijn van de ingediende subsidie-aanvragen.

Van november 2005 tot eind 2008 was ik coördinator van Games2Learn, een community waarbij geïnteresseerden in games en onderwijs elkaar ontmoeten.

In 2005 heb ik in opdracht van het Ministerie van OC&W in het kader van een conferentie over Mediawijsheid een Kennisnet-website over dat onderwerp gevuld met praktische tips en links.

In 2004 heb ik voor het samenwerkingsverband SURFnet/Kennisnet een opzet gemaakt voor de wedstrijd Make-a-Game: een wedstrijd waarbij leerlingen van middelbare scholen in teamverband een educatieve game maakten.

Bij ThinkQuest, een wedstrijd waarbij jongeren worden uitgedaagd een educatieve site te bouwen, had ik diverse taken. Ik ben o.a. verantwoordelijk geweest voor de communicatie rondom de wedstrijd, voor de onderwijskundige invulling van de wedstrijd en voor het jureringsproces.

In 1986/1987 heb ik, samen met mijn partner, een bibliotheekprogramma ontwikkeld. Ik werkte destijds op een HBO-opleiding in de bibliotheek en er waren toen uitsluitend kosbare bibliotheekprogramma's op de markt die veel ruimte vroegen van de toen nog beperkte computergeheugens. We hebben daarom samen een programma ontwikkeld waarin we variabele veldruimtes gebruikten. Dit programma is in een 20-tal bibliotheken in gebruik genomen.

naar boven

Presentaties, workshops en gastlessen

Een aantal van de lessen en workshops die ik afgelopen jaren heb verzorgd:

naar boven

Publicaties

naar boven

 

Make-a-Game

Groeien door Games

Games2Learn

StichtingTQ-NL

ThinkQuest

Logo SURFnet

Logo SURFfoundation

Logo Creative Game Challenge

Logo Universiteit Utrecht

Wat weten we over gaming in het po en vo

Leerlingen bouwen games